ITG:About

From ITG
Jump to: navigation, search

På disse sider vil man finde information om - og mest for - Internetgruppen (ITG) under Det Danske Spejderkorps (DDS)

DDS' formål opfordrer medlemmerne til selv at tage politisk stilling, og i øjeblikket (sidst i 2004) foregår en debat om software-patenter.


Som software-folk vil ITG gerne opfordre dig til at bemærke den næsten usynlige debat, fordi den har store konsekvenser. Konsekvenser, som især betyder noget for europæiske software-brugere og -firmaer.

Her er et par links, for dig som vil vide mere:

Danske sider

En grundig gennemgang findes her: http://www.sslug.dk/patent/ Se også http://www.softwarepatenter.dk/

Engelske sider

Modstandere af forslaget, bla. Linus Torvalds som står bag Linux, har denne side http://www.nosoftwarepatents.com/

ITG arbejder frivilligt og bruger ofte fri software. Det vil vi gerne kunne fortsætte med, derfor opfordrer vi dig til at tage stilling og påvirke de politikere, du kender.

De fleste politikere har kun lidt viden på dette område, de kan ikke vide alting om alting. Softwarepatenter hører ind under Erhvervsministeren i de fleste lande - så hjælp dem til at tage en korrekt beslutning.